Gå til hovedindholdet
Velkommen til Advisory Board for mad, måltider og sundhed

Velkommen

Vi har aldrig vidst mere om sundhed, end vi gør nu, og dog står vi overfor nogle af vor tids største sundhedsmæssige udfordringer. Usunde madvaner og andre risikofaktorer kan forårsage livsstilssygdomme og for tidlig død. Ved at spise sundere og leve sundere kan vi opnå mange flere raske leveår. Dette er til gavn for den enkelte danskers sundhed og livskvalitet og for velfærdsamfundet.

Regeringen ønsker en samlet indsats på områderne mad, måltider og sundhed, med det formål at øge livskvalitet for flere og reducere stigende samfundsudgifter relateret til usunde kostvaner. Derfor har Miljø- og Fødevareministeren, Børne- og Socialministeren, Sundhedsministeren, Ældreministeren samt Undervisningsministeren nedsat et Advisory Board for mad, måltider og sundhed med henblik på at igangsætte en bredt forankret indsats på tværs af ressortområderne.

Læs anbefalingerne fra Advisory Board for mad, måltider og sundhed her.

Kontakt os
Om os
Generelle informationer
Presseomtale
MENU